Søke plass

Vi har samordnet opptak. Det betyr at kommunale- og private barnehager samarbeider om opptaket, og at alle søknader om barnehageplass går via kommunen.

Søk barnehageplass HER
Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars.

Les mer om barnehager på kommunens hjemmeside HER

Barnet må være fylt ett år innen 31. august for å ha rett til barnehageplass, jf §12a i barnehageloven. Dersom du ikke kommer inn under barnehageretten, blir du ikke med i hovedopptaket fra august. Du blir stående videre på ventelisten.

Barnehagens vedtekter i forhold til opptak og oppsigelse – HER

Personvern og cookies