SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Gjennom Skolespira får barna:

  • Et alderstilpasset opplegg som gir dem muligheten til å tilegne seg kunnskaper innen sosiale, motoriske, faglige, språklige og praktiske ferdigheter.
  • Mulighet til å knytte vennskap og utvikle tilhørighet til en gruppe, eget nærmiljø og egen kultur gjennom et godt samarbeid mellom barnehagen, barnets hjem og skolen de skal begynne på.
  • Opplevelser som styrker selvfølelsen, reell medvirkning i forhold til egen læring og gode rammer for utvikling av empati, nysgjerrighet, skaperglede, mot, selvstendighet og selvtillit slik at barna utvikler et positivt selvbilde.

 

Personvern og cookies