Fornøyde foreldre!

Hvert år gjennomfører Espira en foreldreundersøkelse.

I denne undersøkelsen får vi tilbakemeldinger fra foreldrene på hva som er bra med barnehagen, og hvordan vi kan utvikle oss til å bli en enda bedre barnehage.

Vi er stolte over å kunne si at mange foreldre er svært fornøyde med våre barnehager. I gjennomsnitt hadde våre barnehager i år en score på 5,35 av totalt 6 mulige!

Bildeserie02
Nedenfor har vi plukket ut noen svar på spørsmålet «Kan du si litt om hva ved Espira Skjeraberget du er mest fornøyd med?»

  • At mitt barn blir sett hver dag. De ansatte viser omsorg, og glede over å ha akkurat mitt barn i barnehagen.
  • Alltid positive ansatte som jeg kan se har interesse for barn.
  • Variert og godt faglig innhold.
  • Fleksibilitet i forhold til ferie og åpningstider

 

Personvern