Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer

Fysisk aktivitet

Vi i Espira Skjeraberget ønsker å lære barna å bli glade i naturen. Tidlig erfaring med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på og ferdes i...

Les mer

Miljøfyrtårn

Espira Skjeraberget er sertifisert som Miljøfyrtårn, noe som vi er veldig stolte av. Vi har en rekke omfattende krav til driften.  Så som godt system for HMS arbeid, kontroll på innkjøp og material bruk, miljømerkede produkter, gode rutiner for avfallshåndtering og...

Les mer

Lek

I Espira Skjeraberget vil vi de kommende årene ha hovedfokus på lek. Leken kan stimulere alle sider ved barnets utvikling. Dette gjelder både språklig, sosialt, emosjonelt, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle kreativitet,...

Les mer
Personvern og cookies