Villekulla

Villekulla har 21 barn i alderen 2 – 5 år. Barna er delt inn i primærgrupper som heter Pippi, Lilla Gubban og Herr Nilsson.

På Villekulla har vi 6 faste ansatte. De voksne på avdelingen er engasjerte voksne, som har som mål å være en trygg voksen og en god rollemodell. Vi vil gi barna en god og trygg hverdag, med fokus på lek og sosialt samspill.

Personvern og cookies