Villekulla

Villekulla har 24 barn i aldersgruppen 3-4 år. Barna er delt inn i grupper som er; firkant-, trekant-, sirkel- og rektangelgruppen.

Å jobbe i primærgrupper gjør at vi får god kontakt med barna og alle får tid sammen med en voksen. Vi er opptatt av at alle barn skal bli sett og hørt hver dag, og at denne kontakten skal bygge gode bånd mellom voksne og barn. Vi vil være tilstede for å bygge gode relasjoner mellom barna. Vi har organisert det slik at i alle fall en gruppe er ute hver dag. Dette for at barna skal få bedre mulighet til å finne roen i leken og med hverandre.

Personvern og cookies