Saltkråkan

Saltkråkan er en 2-5 års avdeling med 24 plasser og 4 voksne, 2 ped.ledere og 2 pedagogiske medarbeidere. Antall barn reguleres ut fra hvor mange barn under 3 år det er på avdelingen pr. år.
Barna er organisert i primærgrupper med utgangspunkt i alder med en voksen primærkontakt som gjennomfører planlagte aktiviteter og oppfølging av barna i sin primærgruppe.

 

Personvern og cookies