Miljøfyrtårn

Espira Skjeraberget er sertifisert som Miljøfyrtårn, noe som vi er veldig stolte av. Vi har en rekke omfattende krav til driften.  Så som godt system for HMS arbeid, kontroll på innkjøp og material bruk, miljømerkede produkter, gode rutiner for avfallshåndtering og – reduksjon, og vi tenker energisparing.

Gjennom miljøspira får barna anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt for eksempel kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk.

 

Personvern og cookies