Fysisk aktivitet

Vi i Espira Skjeraberget ønsker å lære barna å bli glade i naturen. Tidlig erfaring med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på og ferdes i naturen. Det å ferdes i naturen gir barn utfordringer i det å bevege seg. Når barnet opplever at det mestrer kroppen i fysisk aktivitet gir det glede. Mestringen gir igjen barnet selvtillit og barnet blir tryggere på å bruke kroppen.

Vi har friområdet på Rosk som en utebase/hundremeterskog. Vi ønsker å skape en tilhørighet til plassen og lære barna om natur og miljø. Vi går ca kl. 9.30 fra barnehagen og vil være tilbake til kl. 14.00.

 

Personvern og cookies