Lek

I Espira Skjeraberget vil vi de kommende årene ha hovedfokus på lek. Leken kan stimulere alle sider ved barnets utvikling. Dette gjelder både språklig, sosialt, emosjonelt, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle kreativitet, problemløsningsevne og å lære barnet noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk. Leken er lystbetont og er en kilde til humor og glede.

«Lek og humor hånd i hånd, sammen danner de vennskapsbånd»

Vi vektlegger leken gjennom:

  • Tilrettelegging for variert lek.
  • Leken får en stor plass i barnehagehverdagen.
  • Tilgjengelige voksne som kan støtte, inspirere og oppmuntre i barnas lek.
  • La barnas egne interesser danne grunnlaget for læringsprosesser og temajobbing i barnehagen. Hva er barna opptatt av, hva engasjerer?

 

Personvern og cookies